Po wyrwaniu zęba – kiedy implant?

implanty po wyrwaniu zębów

Każda osoba odczuwa dyskomfort, jeśli z jakiegoś powodu nie ma, co najmniej jednego zęba: zmienia się dykcja, trudniej jest żuć jedzenie. Wiele osób mających w perspektywie ekstrakcję zęba stara się odłożyć ten zabieg z obawy przed brakiem w uzębieniu. Niesłusznie, ponieważ ten problem może być rozwiązany bardzo szybko. Chirurg stomatologiczny poinformuje kiedy po wyrwaniu zęba implant będzie można wszczepić? Na szczęście dzisiaj jest takie rozwiązanie – to implantacja natychmiastowa.

Czym jest implantacja natychmiastowa?

Implantacja natychmiastowa to metoda, w której implant wszczepia się do dziąsła natychmiast po ekstrakcji zęba. Oznacza to, że pacjent dostaje znieczulenie miejscowe, implantolog usuwa naturalny ząb i natychmiast w tkance kostnej szczęki wszczepia implant zęba, do którego przykręca łącznik a następnie zakłada koronę tymczasową. Po upływie około 5 miesięcy tymczasowa korona jest zastępowana stałą koroną porcelanową.

W rzeczywistości dwie nie najprostsze procedury zostały połączone w jedną. Zgodnie z klasycznym schematem implantacja nie jest przeprowadzana natychmiast po usunięciu zęba, ponieważ odbudowa tkanki kostnej trwa kilka miesięcy. Konieczne jest rozróżnienie między natychmiastową implantacją a jednoetapową. Jeśli został usunięty ząb, a w otwór po nim włożony jest implant z koroną, to ta implantacja będzie natychmiastowa.

Ale jeśli pacjent przychodzi do implantologa z już brakującym zębem, a zamiast niego wszczepiony zostanie implant, po uprzednim przecięciu dziąsła, to ta implantacja będzie jednoetapowa, ale nie natychmiastowa: minęło trochę czasu od utraty zęba do wszczepienia implantu. Ale ząb i tak pojawi się w ciągu jednego zabiegu.

Jeżeli po wyrwaniu zęba chirurg stomatologiczny stwierdzi konieczność odbudowy kości pod implant, zaproponuje pacjentowi implantację dwuetapową. Przed wszczepieniem implantu zostanie wykonane podniesienie dna zatoki szczękowej, a po wygojeniu (od 9 do 12 miesięcy), nastąpi wszczepienie implantu. Gojenie wszczepów wynosi około 4 miesięcy, po których implantolog pobiera wyciski pod koronę lub most protetyczny na implantach.  

Co jest wymagane, aby implantacja po wyrwaniu zęba była skuteczna?

Implantolodzy podają kilka warunków, w których taka implantacja może być skuteczna:

 • Atraumatyczna ekstrakcja zęba. Im mniej problemów z usunięciem, tym większe szanse na przeżycie wszczepionego implantu.
 • Ekstrakcja zęba nie powinna wiązać się z procesem zakaźnym. Stan zapalny może rozprzestrzenić się na pobliskie tkanki, uniemożliwiając zakorzenienie implantu.
 • Właściwy rozmiar zębodołu po ekstrakcji zęba. W przeciwnym razie implant nie może być bezpiecznie zamocowany.
 • Odpowiednia ilość i gęstość tkanki kostnej zapewniająca pierwotną stabilność implantu.
 • Dostateczna grubość dziąsła.Tylko specjalista może określić biotyp danego pacjenta.
 • Brak jakichkolwiek problemów przyzębia. Choroba dziąseł zwiększa ryzyko odrzucenia implantu.

Implant po wyrwaniu zęba. Jakie są etapy?

 • Pierwszy krok. Przygotowanie do implantacji to konsultacja: implantolog przeprowadza badanie, ocenia wskazania i przeciwwskazania do natychmiastowej implantacji, zleca diagnostykę 3D – CBCT. Program 3D-zdjęcia określa stan zębów i kości, pomaga specjaliście postawić dokładną diagnozę i plan leczenia.
 • Druga faza. Implantolog usuwa ząb. Przeprowadza wizualną ocenę stanu tkanki kostnej i zębodołu – czy istnieje możliwość implantacji natychmiastowej.
 • Etap trzeci. Jeżeli stan tkanki kostnej jest zadowalający, implant umieszczany jest w zębodole.
 • Etap czwarty. Po uzyskaniu dobrej stabilności implantu w zębodole mocowana jest korona tymczasowa. Po około 5 miesiącach zostanie założona korona docelowa. To wszystko, nowy ząb stały jest gotowy.

Jakie implanty po wyrwaniu zęba są stosowane?

 • Straumann (Szwajcaria)
 • Nobel Biocare (Szwajcaria)
 • Astra Tech Implant System (Szwecja).

Są to implanty, najczęściej wszczepiane pacjentom, ponieważ to systemy implantologiczne o wysokim wskaźniku przeżycia. Niemniej jednak każdy przypadek jest wyjątkowy i wymaga oceny przez implantologa pod kątem doboru implantu.

Implantacja natychmiastowa ma swoje niezaprzeczalne zalety

 • Niska inwazyjność.
 • Wysoki odsetek powodzeń.
 • Nie ma potrzeby przeszczepu kości przed implantacją.
 • Krótki okres rehabilitacji.
 • Zachowany zostaje naturalny wygląd tkanek miękkich w obszarze implantacji.
 • Komfort psychiczny pacjenta: nie ma potrzeby częstego chodzenia do gabinetu stomatologicznego.
 • Korzyść finansowa (cena implantacji natychmiastowej jest niższa niż cena implantacji klasycznej).

Przeciwwskazania

Istnieje jednak szereg czynników, w obecności, których natychmiastowa implantacja nie jest wykonywana. Obejmują one:

 • Stan zapalny w miejscu ekstrakcji.
 • Duży otwór, który utrudni mocowanie implantu.
 • Znaczna atrofia tkanki kostnej w miejscu planowanej implantacji.
 • Wzmożone napięcie mięśni żucia.
 • Niska krzepliwość krwi.
 • Osteoporoza i inne poważne choroby (gruźlica, bruksizm, niewyrównana cukrzyca, alkoholizm, uzależnienie od nikotyny i inne).

Podstawą implantacji zębów jest konsultacja z implantologiem, poddanie się badaniom i przestrzeganie zaleceń specjalisty.