Jak zostać ortodontą?

Jak zostać ortodontą?

Jak zostać ortodontą? Jaką drogę edukacji trzeba przejść, aby zostać ortodontą? Nie jest to łatwa i krótka droga, aby rozpocząć leczenie wad zgryzu u dzieci i dorosłych. A warto wiedzieć, że ortodonta jest również stomatologiem a podczas studiów dentystycznych zdobywa wiedzę ogólnomedyczną.Tak, więc, aby zostać ortodontą należy ukończyć stomatologię na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego. Pierwszy tytuł to lekarz dentysta. Dlaczego nie stomatolog? W roku 2002 ujednolicono przepisy i nie ma podziału na te dwie specjalizacje. Powodem tego było wejście Polski do Unii Europejskiej.

Pierwszy etap do zostania ortodontą – studia medyczne

Na pewno wielu osobom studia stomatologiczne kojarzą się tylko a nauką w obszarze głowy, czyli szczęki i żuchwy, ale tak nie jest. Przyszły ortodonta kończy studia medyczne o szerokim zagadnieniu i nie chodzi tylko o zgłębienie tajników obszaru wiedzy dentystycznej. Z jakich dziedzin trzeba posiąść wiedzę? Anatomia i histologia to poznanie budowy całego ciała. Czy trzeba odbyć zajęcia w prosektorium? Tak, jest to wymóg odnoszący się do wszystkich studentów medycyny, którzy muszą uczyć się na spreparowanych zwłokach.

Dla przyszłego ortodonty ważne jest nauczenie się anatomii odcinka głowy oraz szyi, na studiach medycznych jest możliwość poznania przebiegu nerwów, mięśni, naczyń krwionośnych a także chłonnych w tym obszarze. Oczywiście student zdobywa wiedzę na temat całego układu kostnego człowieka. Na studiach medycznych niezwykle ważna jest wiedzą na temat anatomii innych odcinków ciała, dlatego analizowana jest klatka piersiowa, jama brzuszna, kończyny oraz organy płciowe.Jak zostać ortodontą?

Czego może nauczyć się student na histologii? Aby zostać dentystą trzeba zdobyć wiedzę na temat budowy oraz pracy ważnych tkanek znajdujących się w całym ciele człowieka.Taką wiedzę można poznać przede wszystkim pod mikroskopem analizując konkretną tkankę. Czego jeszcze przyszły ortodonta może nauczyć się na studiach medycznych? Już na pierwszym roku poza wymienioną wyżej wiedzą, student ćwiczy zdolności manualne, co jest bardzo ważne przy stomatologii i ortodoncji. Po zakończeniu takich zajęć student wykonuje plombę w sztucznym zębie.

Jak uzyskać wiedzę z zakresu stomatologii?

Podczas kolejnych lat nauki na wydziale stomatologicznym studenci kształcą się z takich przedmiotów jak na przykład fizjologia i farmakologia. Już od trzeciego roku studiów rozpoczynają się zajęcia w szpitalu. Co robi przyszły ortodonta w szpitalu? Poznaje pracę lekarza na takich oddziałach jak: interna, laryngologia, okulistyka, chirurgia. Po zakończeniu tego etapu potrafi zbadać pacjenta oraz przeprowadzić wywiad lekarski.

Kolejny etap jest bardziej ukierunkowany na wiedzę stricte stomatologiczną, dlatego student poznaje, co to jest stomatologia dziecięca, zachowawcza, chirurgia i następnie protetyka i ortodoncja. Czy jest to teoria? Nie, już od trzeciego roku student pod kontrolą dentysty uczestniczy w leczeniu stomatologicznym. Co robi przyszły ortodonta? Robi już wypełnienia a także prowadzi leczenie kanałowe, przeprowadza ekstrakcję zębów i staje się asystentem podczas zabiegów z chirurgii stomatologicznej. Uczestniczy nadal w wykładach i zgłębia wiedzę teoretyczną.

Czy studenci medycyny piszą pracę magisterską? Nie. Student stomatologii uczy się przed pięć lat, po czym przechodzi egzaminy dyplomowe: teoretyczne oraz praktyczne. Czy po zdobyciu dyplomu można się doskonalić, jako ortodonta? Kolejny etap to odbywanie stażu w odpowiedniej placówce medycznej, może to być duża przychodnia stomatologiczna. Staż trwa rok, podczas którego młody dentysta przechodzi staże w każdej dziedzinie stomatologii. Kolejny etap w drodze do zostania ortodontą to zdanie kolejnego egzaminu to znaczy Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego. Pozytywny wynik uprawnia młodego lekarza do wykonania zawodu dentysty.

Jak zrobić specjalizację na ortodontę?

Student ukończył już sześć lat edukacji, został dentystą i może zrobić specjalizację na ortodontę. Lekarze, którzy pracują, jako ortodonci twierdzą, że jest to trudna droga, ponieważ rekrutacja jest przeprowadzana tylko 2 razy w roku. Co więcej otwiera się tylko kilka wolnych miejsc na 6 miesięcy na odbycie szkolenia specjalizującego. Kto może dostać się na takie szkolenie? Tylko osoby z wysokimi wynikami końcowego egzaminu lekarsko-dentystycznego. Jeżeli uda się dostać na takie specjalizacyjne szkolenie, będzie ono trwało 3 lata. Na czym polega? Na pracy z pacjentami, oczywiście pod kierunkiem kierownika tej specjalizacji. Ponadto przechodzi się szkolenie z wiedzy teoretycznej.  

Czy dentyści, którzy nie dostali się na szkolenie specjalistyczne mogą zdobyć wiedzę w inny sposób? Okazuje się, że tak, ponieważ obecnie dostęp do wiedzy jest ogromny. Zarówno w kraju jak i zagranicą można przejść różne kursy, uczestniczyć w wartościowych wykładach. Czytać publikacje naukowe, czyli zdobywać wiedzę w inny sposób. Jak widać, nie trzeba ukończyć specjalizacji, aby zostać ortodontą, trzeba przede wszystkim chcieć.

Ważne! Ortodoncja wymaga stałego dokształcania się. Dlaczego? Szybko zmieniają się metody leczenia, sposoby diagnostyki, poszerzana jest wiedza na temat przyczyn wad zgryzu. Dlatego aby zostać dobrym specjalistą ortodontą i efektywnie leczyć swoich pacjentów, trzeba być na bieżąco z aktualnym stanem wiedzy. Warto uczestniczyć w wykładach ortodontów, którzy mają rozległą wiedzę w tej dziedzinie, przechodzić kolejne kursy dokształcające.