dobry dentysta stomatolog Wrocław

Stomo ClinicMake You Smile

Gwarancja stomatologiczna

W Stomo Clinic dbamy o wysoką jakość zabiegów stomatologicznych. W związku z tym udzielamy pacjentom gwarancji na wykonane usługi.

Gwarancja obejmuje

 • Wypełnienia kompozytowe zębów dorosłych – 12 miesięcy – od momentu, kiedy wszystkie ubytki pacjenta zostaną usunięte zgodnie z zaproponowanym indywidualnym harmonogramem wizyt dla pacjenta.
 • Wypełnienia zębów mlecznych u dzieci – 6 miesięcy, tylko kiedy mały pacjent stawia się na kontrolę co 3 miesiące, a wszystkie zęby są wyleczone.
 • Stałe uzupełnienia protetyczne, prace protetyczne stałe (mosty, korony) – 2 lata, z gwarancji (wyłączone są uszkodzenia mechaniczne)
 • Ruchome uzupełnienia protetyczne (protezy częściowe, całkowite, szkieletowe) – 12 miesięcy
 • Protezy na implantach – 2 lata
 • Implanty – 10 lat

Jeśli pacjent cierpi na bruksizm, czas gwarancji jest ustalany indywidualnie.

Warunki gwarancji na usługi stomatologiczne

Aby skorzystać z gwarancji stomatologicznej, należy przestrzegać kilku zasad. Po zabiegach każdy stomatolog wymaga od pacjenta prawidłowej higieny jamy ustnej i regularnej profilaktyki. Leczenie zębów nie jest zwykłą usługą czy sprzedażą produktu. Na zdrowie zębów ma wpływ także wiele innych czynników, takich jak ogólny stan zdrowia, codzienne nawyki itp.

 • Utrzymuj higienę jamy ustnej na dobrym poziomie zgodnie z zaleceniami lekarza lub higienistki stomatologicznej.
 • Co pół roku ( 6 miesięcy) zgłaszaj się do nas na wizyty kontrolne, w czasie których wykonujemy przegląd stomatologiczny. W szczególnych przypadkach (choroby przyzębia, bruksizm, cukrzyca itp.) możemy wymagać częstszych wizyt kontrolnych.
 • Regularnie (przynajmniej raz w roku) wykonuj w naszym gabinecie higienizację (usuwanie kamienia nazębnego). W uzasadnionych przypadkach możemy wymagać częstszego scalingu (indywidualne skłonności do szybszego odkładania się kamienia).
 • W przypadku planu leczenia składającego się z więcej niż jednego typu zabiegu stomatologicznego, wykonaj zaakceptowany przez nas plan do końca. Częściowe leczenie, wykonywane z dużymi przerwami, przesuwanymi wizytami, nie może być objęte gwarancją.

Gwarancja stomatologiczna nie obejmuje:

 • Tymczasowych prac protetycznych, tzw. protez natychmiastowych, koron tymczasowych, wypełnień tymczasowych (stosowanych najczęściej u dzieci w trakcie leczenia zębów mlecznych).
 • Prac protetycznych nieodebranych w terminie wyznaczonym przez stomatologa.
 • Ponownego leczenia kanałowego, jeśli leczenie kanałowe pierwotne było wykonywane poza naszą kliniką.
 • Pierwotnego leczenia kanałowego w sytuacji występowania zmian okołowierzchołkowych i innych czynników, które stanowią ryzyko powodzenia leczenia endodontycznego. Pacjent jest o tym informowany i jest to odnotowane w kartotece.
 • Prac protetycznych, które zostały wykonane na życzenie pacjenta, co zostało odnotowane i potwierdzone podpisem w kartotece.
 • Prac protetycznych, które zostały wykonane jako etap kompleksowego leczenia protetycznego, pacjent jednak nie kontynuował dalszych odbudów uzębienia i nie zgłosił się do Stomo Clinic zgodnie z ustalonym harmonogramem wizyt.
 • Samodzielnie naprawianych prac protetycznych.
 • Korekt, napraw i zmian w innych gabinetach stomatologicznych.
 • Leczenia ortodontycznego, kiedy pacjent zmienia lekarza prowadzącego podczas terapii ortodontycznej, a wizyty aktywacyjne realizowane są w inne placówce niż Stomo Clinic, oraz kiedy pacjent nie przestrzega harmonogramu wizyt aktywacyjnych.

Nie udzielamy gwarancji w przypadku następujących zdarzeń:

 • Gdy doszło do uszkodzenia zębów lub prac protetycznych z powodu urazów mechanicznych, na skutek nieszczęśliwych wypadków itp.
 • Sytuacji, w których pacjent niedostatecznie przestrzega higieny jamy ustnej.
 • Gdy doszło do naturalnego zaniku kości i zmian w przyzębiu.
 • Gdy pacjent nie przestrzega zaleceń lekarza i nie stawia się na wizyty kontrolne.
 • Gdy ząb leczony kanałowo nie został odbudowany protetycznie (zgodnie z zaleceniem) i doszło do złamania zęba.
 • Gdy ząb wymaga leczenia kanałowego
 • Gdy występuje lub pojawiło się schorzenie mające niekorzystny wpływ na jamę ustną i zęby pacjenta (np. cukrzyca, osteoporoza, epilepsja, chemioterapia, radioterapia).

Jeśli zauważysz nieprawidłowość lub pojawi się dolegliwość, będąca wynikiem leczenia stomatologicznego, bezzwłocznie zgłoś się do STOMO Clinic w celu umówienia wizyty w terminie nie późniejszym niż 7 dni od zaistnienia powyższej sytuacji.