Korona porcelanowa na podbudowie metalowej

1600,00