W przypadku braku współpracy pacjenta lub opiekuna dziecka z lekarzem prowadzącym może zostać doliczona opłata do wizyty

150,00