Opłata rezerwacyjna za wizyty w Stomo Clinic

Pacjenci, którzy odwiedzają Stomo Clinic po raz pierwszy, proszeni są o uiszczenie opłaty rezerwacyjnej w wysokości 50 zł. Opłata obejmuje wizyty trwające ok.1 godziny. W przypadku krótszych wizyt (poniżej 15 minut) opłata rezerwacyjna nie jest wymagana.

W przypadku kontynuowania leczenia w Stomo Clinic dla wizyt trwających godzinę i dłużej prosimy o uiszczenie opłaty rezerwacyjnej w wysokości 100 zł. Jeśli wizyta trwa krócej niż 60 minut, opłata rezerwacyjna nie jest pobierana.

Od pacjentów umówionych na konsultacje specjalistyczne pobierana jest opłata rezerwacyjna w wysokości 50 zł, niezależnie do tego, czy jest to ich pierwsza wizyta w Stomo Clinic, czy kontynuacja leczenia.

W momencie rozliczenia danej wizyty opłata rezerwacyjna traktowana jest jako zaliczka za wykonanie usługi lub konsultację specjalistyczną.