• 3500,00 4000,00 
  • Implantacja Natychmiastowa
    Ekstrakcja zęba, implant, materiał kościozastępczy, odsłonięcie implantu, indywidualna śruba gojąca
    5000,00 
  • 200,00 
  • 3650,00 
  • 400,00 
  • 800,00