Kiedy ząb wymaga leczenia kanałowego pod mikroskopem ?

Kiedy ząb wymaga leczenia kanałowego?

Kiedy ząb wymaga leczenia kanałowego? Leczenie kanałowe jest jedną z głównych czynności w endodoncji (gałęzi stomatologii zajmującej się problematyką miazgi i przyzębia). Celem zabiegu jest wyeliminowanie infekcji wewnątrz korzenia oraz udrożnienie kanału zęba niezbędnego do późniejszego wypełnienia. Środki te ratują ząb, który w przeciwnym razie zostałby utracony. Jeżeli ktoś chce przejść bezboleśnie i szybko leczenie kanałowe, może zgłosić się do STOMO Clinic we Wrocławiu. Jeżeli ząb nie jest bardzo zaniedbany leczenie kanałowe będzie już możliwe na jednej wizycie w gabinecie dentystycznym. Zapewniamy nowoczesną diagnostykę opierającą się na systemie tomografii CS 9600, który pozwala nam na efektywne obrazowanie nawet najtrudniejszych w leczeniu kanałów zębowych. Oferujemy także powtórne leczenie kanałowe (reendo) oraz usuwanie złamanych narzędzi dentystycznych z kanału.

Czym są kanały zębowe?

System kanałów wewnątrz zęba jest bardzo złożony: kanały mogą się ze sobą łączyć, mieć rozgałęzienia, mogą być zagięte prawie pod kątem prostym, a nawet mieć podwójne zagięcia. Głównym zadaniem endodonty jest leczenie kanałów korzeniowych za pomocą narzędzi i specjalnych rozwiązań w celu jak największej dezynfekcji całego systemu kanałów, a następnie ich wysokiej jakości uszczelnienia. Czas leczenie jednego zęba zależy od stopnia stanu zapalnego.

Czym jest leczenie kanałowe pod mikroskopem ?

Leczenie kanałowe jest wykonywane w sytuacji poważnego ubytku łącznie z miazgą. Do zainfekowania zęba dochodzi wskutek nieleczonej próchnicy lub urazu. Do naszej kliniki stomatologicznej zgłaszają się pacjenci z bólem, ponieważ miazga jest silnie unerwiona. Aby uratować ząb trzeba usunąć źródło zakażenia. Rozwiązaniem jest dokładne usunięcie miazgi i oczyszczenie kanałów z drobnoustrojów a następnie dokładne wypełnienie pod mikroskopem i odbudowanie zniszczonej korony. Za pozytywny efekt leczenia kanałowego odpowiada odnalezienie wszystkich kanałów. Tylko prawidłowe działanie zatrzyma zapalenie i nie będzie konieczności powtórnego leczenia kanałowego. Precyzyjne leczenie wspierane innowacyjnym tomografem komputerowym oraz mikroskopem zabiegowym pozwala na skuteczne leczenie kanałowe.Takimi urządzeniami dysponujemy!

Kiedy ząb wymaga leczenia kanałowego?

Ząb wymaga leczenia kanałowego w przypadku niektórych schorzeń zęba i otaczających go tkanek. Leczenie korzeni zębów wykonuje się w przypadku zdiagnozowania zapalenia nerwu zęba i konsekwencji tego stanu zapalnego. Stan zapalny występuje po penetracji próchnicy, tj. głęboka dziura w zębie, w strefie nerwu zębowego. Zapalenie może przenikać poza korzeń i rozprzestrzeniać się na szczękę.

Kiedy ząb wymaga szybkiego leczenia kanałowego?

 • Nieodwracalna postać zapalenia miazgi. Mówimy o procesie zapalnym w miazdze tzn. luźnej tkance łącznej wypełniającej ząb.
 • Zapalenie ozębnej. Zapalenie przyzębia (tkanki utrzymującej ząb w otworze) w okolicy wierzchołka korzenia.
 • Torbiel. Ubytek w kości w pobliżu korzenia zęba. 
 • Martwica miazgi. Ostatni etap jej długotrwałego stanu zapalnego, charakteryzujący się całkowitą śmiercią tkanek. Proces rozciąga się na przyzębie.

Nie należy odkładać leczenia kanałowego na później, ponieważ proces zapalenie miazgi może spowodować stany zapalne w obszarze żuchwy i kości szczęki, co doprowadzić może do ubytków tkanki kostnej, powstania torbieli, utraty zęba.

Przyczyny chorób zęba wymagającego leczenia kanałowego

 • Nieodwracalne zapalenie miazgi – infekcja bakteryjna. W obecności próchnicy drobnoustroje i produkty ich rozpadu wnikają do miazgi przez kanaliki zębiny.
 • Czynniki zewnętrzne. Zmiany miazgi po zabiegach stomatologicznych: ucisk podczas pobierania wycisku, podrażnienie materiałami wypełniającymi. Konieczne jest powtórne leczenie kanałowe.
 • Uraz. Może to doprowadzić do pęknięcia lub złamania zęba i wniknięcia do miazgi szkodliwej mikroflory.
 • Czynniki idiopatyczne. Stany zapalne o niejasnej etiologii, np. ziarniniak śródkorzeniowy, który sam w sobie jest bezobjawowy, ale podrażnia miazgę.
 • Zapalenie ozębnej. Mikroorganizmy są wprowadzane z kanałów korzeniowych do tkanek okołowierzchołkowych.         
 • Torbiel korzenia jest często następstwem zapalenia przyzębia. Może również wystąpić z powodu złej jakości leczenia kanałowego w przeszłości. Niecałkowicie wyeliminowana infekcja przez kanały wykracza poza ząb i powoduje resorpcję tkanki kostnej.
 • Martwica miazgi jest następstwem braku leczenia z przedłużonym stanem zapalnym miazgi.

Leczenie kanałowe pod mikroskopem

W naszej klinice leczenie kanałowe rozpoczynamy od diagnostyki w postaci tomografii komputerowej, dzięki której stomatolog uzyskuje precyzyjny obraz kanału zęba. Kolejnym etapem jest znieczulenie. Specjalista przystępuje do oczyszczenia zęba ze zmian próchniczych po czym otwiera komorę zęba. Korzystając z mikroskopu udaje się skutecznie usunąć z kanału zmienioną chorobowo lub martwą miazgę a także bakterie. Stomatolog korzysta z endometru, przeprowadza pomiary cyfrowe, dzięki czemu ma pewność, że leczenie kanałowe jest wykonane precyzyjnie. Po zdezynfekowaniu wyczyszczone kanały są wypełniane biomateriałem, dlatego w przyszłości bakterie nie przedostaną się do środka.

Następnie wykonywane jest końcowe badanie diagnostyczne przy użyciu systemu CS9600 który potwierdza skuteczność leczenia kanałowego. Ubytek jest wypełniany kompozytem. Jeżeli jest taka potrzeba wykonujemy wkład koronowo-korzeniowy wzmacniający ząb, ostatnim etapem jest założenie korony protetycznej. Dbając o sterylność leczenia kanałowego pracujemy w specjalnej osłonie koferdamu, który zabezpiecza leczone zęby przed przedostawaniem się śliny w czasie zabiegu stomatologicznego.