Wojciech Duda, Autor w serwisie Stomo Clinic Wrocław