534 009 002

Godziny otwarcia

pon - pt: 8.00 - 20.00
sobota: 8.00 - 14.00

Lokalizacja
ul. Krucza 2, Wrocław 
100 metrów od SkyTower

Regulamin konkursu –  „Napisz wierszyk- wygraj szczoteczkę”

 

 • POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Organizatorem konkursu „Napisz wierszyk- wygraj szczotkę” i przyrzekającym nagrodę w Konkursie u rozumieniu art.921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964roku Kodeks cywilny( dalej również: KC) jest Indywidualna Praktyka Lekarska Anna Duda  z siedzibą we Wrocławiu, ul Krucza 2A/2B, 53-411 Wrocław, NIP: 7561904725,  REGON 160289640, adres strony internetowej stomo.pl, e-mail: kontakt @stomo.pl, tel: +48 534 009 002 (dalej również: Organizator)
 2. Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i prowadzony jest w sieci Internet w ramach strony internetowej dostępnej pod adresem URL: https://www.facebook.com/STOMO.Klinika.Stomatologii, w ramach której Organizator prowadzi serwis STOMO Klinika Stomatologii (dalej również: serwis)

 

 1. Regulamin ustala warunki uczestnictwa i zasady Konkursu oraz określa prawa i obowiązki uczestników Konkursu, a także prawa i obowiązki Organizatora.

 

 • PRZEDMIOT I CEL KONKURSU
 1. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie na zasadach określonych niniejszym regulaminem najciekawszych i najoryginalniejszych, wedle subiektywnego odczucia uczestników strony Facebook, wierszyków wakacyjno- stomatologicznych z użyciem mile widzianych słów (wymienionych na stronie konkursu).
 2. Konkurs prowadzony jest w celu popularyzacji, promocji i reklamy usług, siedziby i strony internetowej Organizatora.

 

 

 

 • CZAS TRWANIA KONKURSU

 

 1. Konkurs trwa od dnia 14.07.2017roku od godziny 16:30, do 21.07.2017 roku do godziny 12.00. (dalej również „Okres trwania Konkursu”)
 2. Konkurs przeprowadzany jest w co miesięcznych edycjach, trwa 7 dni. Każda edycja konkursu, ma swój temat przewodni, który będzie publikowany na Stronie Internetowej Organizatora na początku każdej edycji.

 

 • WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 

 1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zarejestrowane jako uczestnicy Serwisu, które spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie, w szczególności:
 2. Osoby, która ukończyła 16 rok życia
 3. Przystąpią do Konkursu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie w Okresie Trwania Konkursu, w tym w szczególności:

–  poprzez polubienie Serwisu Organizatora

– umieszczenie pracy konkursowej- wierszyka w komentarzach pod Konkursem na Serwisie Organizatora

 1. W konkursie nie mogą brać udziału:

– pracownicy Organizatora

 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.

 

 • ZASADY KONKURSU

 

 1. Konkurs polega na umieszczeniu przez Uczestnika w ramach Serwisu w komentarzu wakacyjnego wierszyka- rymowanki z użyciem zalecanych słów.
 2. Wierszyk powinien spełniać następujące wymogi: nie mniej niż 2 wersy, nie więcej niż 15 wersów.
 3. W danej Edycji Uczestnik może zgłosić nieograniczoną liczbę prac konkursowych w ramach jednego konta.
 4. Prace mogą być zgłaszane jedynie w Okresie Trwania Konkursu
 5. Zakazane jest zgłaszanie Prac Konkursowych o charakterze bezprawnym lub niezgodne z regulaminem konkursu, w szczególności zakazane jest zgłaszanie Prac Konkursowych o charakterze erotycznym, pornograficznym, powszechnie uznawanych za wulgarne, obraźliwe lub obsceniczne, naruszających zarówno polskie jak i międzynarodowe normy prawne oraz moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną, filozoficzną itp.), naruszających dobra osobiste lub obrażających godność lub uczucia innych osób, jak również o charakterze reklamowym, komercyjnym lub promocyjnym. Organizator ma prawo usuwać prace, o których mowa w zdaniu poprzednim.

 

 • GŁOSOWANIE INTERNAUTÓW

 

 1. Zgłaszane do Konkursu Prace są opublikowane w ramach Serwisu i podlegają ocenie użytkowników sieci Internet, odwiedzających stronę internetową Organizatora, którzy mogą oddać głos na Prace Konkursowe na zasadach określonych poniżej.
 2. Głosowanie na Prace Konkursowe zgłoszone w ramach Edycji Konkursu jest możliwe tylko w trakcie jej trwania
 3. Głosujący może zagłosować poprzez kliknięcie reakcji np. „Lubię to!”, „Super”, „Woow” itp., pod Pracą Konkursową, w ten sposób oddaje swój głos na daną Pracę Konkursową.
 4. Głosujący może oddać tylko jeden głos na daną Pracę Konkursową

 

 • ZASADY WYŁANIANIA LAUREATÓW KONKURSU

 

W każdej Edycji Konkursu zostają wybrani:

 1. 3 Uczestnicy, którzy w głosowaniu uzyskali największą ilość głosów, pierwsze. Zajmują oni odpowiednio do ilości zebranych głosów: pierwsze, drugie i trzecie miejsce.

1 miejsce- uczestnik, który w Okresie Trwania Konkursu zebrał największą ilość głosów

2 miejsce- uczestnik, który w Okresie Trwania Konkursu jako drugi zebrał największą ilość głosów

3 miejsce- uczestnik, który w Okresie Trwania Konkursu jako trzecie zebrał największą ilość głosów.

 1. W przypadku, kiedy dwóch Uczestników zebrało tę samą ilość głosów, wydłużamy czas Trwania Konkursu o 1 dzień, tylko dla tych dwóch Uczestników, dla reszty uczestników Konkurs jest zakończony i nie podlegają oni dalszej ocenie.

 

 • NAGRODY

 

W każdej Edycji przewidziane są następujące nagrody:

1 miejsce– Szczoteczka elektryczna Oral-B Pro 500 + zestaw przyborów do higienizacji + Voucher na zabieg profesjonalnej higienizacji jamy ustnej wraz z instruktażem wykonany w gabinecie stomatologicznym

 

2 miejsce- zestaw przyborów do higienizacji + Voucher na zabieg profesjonalnej higienizacji jamy ustnej wraz z instruktażem wykonany w gabinecie stomatologicznym

 

3 miejsce- Voucher na zabieg profesjonalnej higienizacji jamy ustnej wraz z instruktażem wykonany w gabinecie stomatologicznym

 

 

Zestaw przyborów do higienizacji zawiera:

– 1 x szczoteczkę manualną

– 1x pastę do zębów 100ml

– 5x pasty do zębów 15ml

– nić dentystyczną

– płyn do płukania jamy ustnej 500ml

 

Voucher obejmuje:

– zabieg profesjonalnej higienizacji jamy ustnej- scaling(ściągnięcie kamienia i złogów nazębnych), polerowanie powierzchni gładkich, polerowanie powierzchni międzyzębowych, ściąganie osadów, fluoryzacja

– instruktaż- dobierany indywidualnie do potrzeb i warunków każdego pacjenta, metoda szczotkowania zębów, dobór szczoteczki oraz odpowiedniej pasty do zębów, dobór pomocy do higieny jamy ustnej

 

 • OGŁOSZENIE WYNIKÓW

 

 1. Ogłoszenie wyników następuje po zakończeniu Konkursu( 21.07.2017r godz. 12.00) i uprzednim udokumentowaniu wyników, głosów w postaci cyfrowej.
 2. Ogłoszenie odbędzie się o 21.07.2017r. o godzinie 12.30, na Stronie Organizatora.
 3. Czas na odbiór nagród nie powinien przekraczać 30 dni roboczych od czasu zakończenia Konkursu.

 

 • REKLAMACJE
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy mogą zgłaszać na piśnie na adres Korespondencyjny Organizatora.
 2. Reklamacje powinny zawierać pełne dane osobowe Uczestnika oraz dokładny opis i wskazanie przyczyny uzasadniającej złożenie Reklamacji.
 3. Ewentualne Reklamacje dotyczącego danej Edycji Konkurs są przyjmowane w Okresie Trwania Konkursu oraz w ciągu 14 dni licząc od dnia Ogłoszenia Wyników Danej Edycji Konkursu
 4. Reklamacje rozpatruje Organizator, który sprawuje nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i postępowania reklamacyjnego.
 5. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od ich otrzymania przez Organizatora.